Wie, Wat is SGL vzw ?

SGL vzw is de afkorting van "Scholengemeenschap Lanaken" en vormt de inrichtende macht voor de katholieke middelbare scholen in Lanaken :

- Middenschool  : Sint-Vincentius (oorspronkelijk twee meisjesscholen),

- Bovenbouw TSO : Tis Sparrendal (oorspronkelijk jongensschool),

- Bovenbouw ASO : H. Hartcollege Lanaken (oorspronkelijk jongensschool).

SGL vzw maakt deel uit van de koepelvzw Sint-Servaas Maasland vzw (middelbare scholen van Lanklaar, Maasmechelen, Lanaken).

Historiek

SGL is ontstaan bij de invoering van het VSO en het gemengde onderwijs begin jaren tachtig.  De vier middelbare scholen van het katholiek secundair onderwijs in Lanaken gingen over tot een fusie in 1985.

Vermeldenswaard hierbij zijn de tussen de scholen getransfereerde afdelingen en studiejaren :

- de eerste twee studiejaren van TIS en HHC verhuisden naar de zustersschool Sint-Vincentius,

- de 4 hogere jaren van de meisjesscholen werden verhuisd naar TIS (tso en bso) en HHC (aso).

Evaluatie van de fusie

- Splitsing tussen eerste graad en de overige twee graden.  Zo ontstond een middenschool, een vooruitstrevende strategie.

- fusie werd juridisch en administratief (technisch) doorgevoerd zonder begeleiding van de getransfereerde medewerkers,

   
 
  Site Map