Doel van deze website                                                                                              

- ervaringen delen met betrokkenen in schoolbesturen en in vzw's uit de socio-profit sectoren,

- gevallenstudies uitwerken rond enkele thema's : professioneel besturen, openbaarheid van bestuur, informatie bekomen over vzw's met haar leden en raden van bestuur,

- informatie over o.a. schoolbesturen toegankelijk maken,

- aanspreekpunt vormen voor wie problemen heeft of dreigt te krijgen met schoolbesturen en vzw's,

- analyse van problemen en aanreiken van oplossingen.

contact :                                                links en downloads :                          

e-mail       :  ludo@hilkens.eu                                        http://schoolbestuur.blogspot.com

tel. België :  089 46 17 73                                              http://schoolbestuurtransparantie.blogspot.com

tel. elders :  +32(0)89 46 17 73                                       OntslagenMaart2009.pdf

 

   
 
  Site Map